Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ            Μοίρες 31/1/2015              

             ΜΕΣΑΡΑΣ «Η ΦΑΙΣΤΟΣ»                              Αρ. Πρωτ.: 14

Πληροφ.: Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                   

τηλ.-φαξ: 2892022215                                             

Κιν. τηλ.: 6936679797                                Προς: Δ/νση Π.Ε Ν. Ηρακλείου

ggiamal@sch.gr                           Δημοτ. Επιτρ. Παιδείας Δήμων Φαιστού & Γόρτυνας               

                                                                                   Μ. Μ. Ε.

 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων»

            Μέσα στις μεταβολές για την οργανικότητα των Σχολείων που σχεδιάζονται, ο Σύλλογός μας έχει να σας προτείνει τα παρακάτω:

 • Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά σχολεία Αγίων Δέκα, στο 2ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου, στο Δημοτικό σχολείο Σίβα και γενικότερα σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βαγιονιάς από 4/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο (ήδη λειτουργεί ως 6/θέσιο).
 • Να επαναλειτουργήσουν από το 2015-16 τα Δημοτικά σχολεία Στερνών και Άνω Μουλίων.
 • Το 3/θέσιο Δημοτικό σχολείο Τσιφούτ – Καστελλίου να προαχθεί σε 4/θέσιο.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βώρων από 5/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο και να ιδρυθούν οργανικές θέσεις εκπ/κων Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Γαλιάς να λειτουργήσει ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το Δημοτικό σχολείο Καπαριανών από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Μοιρών (Πόμπιας) από 4/θέσιο να προαχθεί σε 5/θέσιο.*Φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο Αποκατάστασης Πόμπιας.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Πόμπιας να λειτουργήσει από το επόμενο σχολικό έτος ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το 1ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 7/θέσιο να προαχθεί σε 9/θέσιο.
 • Το 3ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Να ιδρυθεί 4ο Νηπιαγωγείο στο Τυμπάκι (στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης), για να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των νηπίων και των προνηπίων της περιοχής.
 • Να ιδρυθεί Νηπιαγωγείο στο Καμηλάρι.
 • Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για τη δεύτερη ξένη Γλώσσα κατά ομάδες σχολείων.
 • Να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα στα Ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και να καλυφθούν με ειδικότητες.
 • Να μην κλείσει κανένα Ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο ή Νηπιαγωγείο, να στηριχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αναμοριοδότηση των σχολείων του Ν. Ηρακλείου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Για το Δ.Σ.

 

             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

     Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                       Ιωάννης Μαθιουδάκης

 

Author: admin