Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων της Μεσαράς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                   Μοίρες  25/1/2016             

             ΜΕΣΑΡΑΣ «Η ΦΑΙΣΤΟΣ»                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 20

Πληροφ.: Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                   

τηλ.-φαξ: 2892022215                                             

Κιν. τηλ.: 6936679797                                                                                                             Προς: Δ/νση Π.Ε Ν. Ηρακλείου

ggiamal@sch.gr                                                                                                           Δημοτ. Επιτρ. Παιδείας Δήμων Φαιστού & Γόρτυνας            

 info@sylekpfaistos.gr                                                                                   Κοιν.: Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης                                                                                                                                                                                                                            Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων της Μεσαράς».

 

            Μέσα στις μεταβολές για την οργανικότητα των Σχολείων που σχεδιάζονται, ο Σύλλογός μας έχει να σας προτείνει τα παρακάτω:

 

 • Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά σχολεία Αγίων Δέκα, Βαγιονιάς, Βώρων, Γαλιάς, Πετροκεφαλίου, 2ο Τυμπακίου, και γενικότερα σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βαγιονιάς από 4/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο (ήδη λειτουργεί ως 6/θέσιο).
 • Να επαναλειτουργήσει από το 2016-17 το Δημοτικό σχολείο Στερνών.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βώρων από 5/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο και να ιδρυθούν οργανικές θέσεις εκπ/κων Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Γαλιάς να συνεχίσει τη λειτουργία του ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το Δημοτικό σχολείο Καπαριανών από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Μοιρών (Πόμπιας) από 4/θέσιο να προαχθεί σε 5/θέσιο.*Φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο Αποκατάστασης Πόμπιας.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Πόμπιας να συνεχίσει τη λειτουργία του ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το 1ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 7/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Το 3ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Να ιδρυθεί 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο στους Αγίους Δέκα λόγω αύξησης του αριθμού των νηπίων – προνηπίων.
 • Το 1/θ Νηπιαγωγείο Βαγιονιάς να προαχθεί σε 2/θέσιο λόγω αύξησης του αριθμού των νηπίων – προνηπίων.

 

 • Να ιδρυθεί 4ο Νηπιαγωγείο στο Τυμπάκι (στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης), για να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των νηπίων και των προνηπίων της περιοχής.
 • Να ιδρυθεί Νηπιαγωγείο στο Καμηλάρι και να επαναλειτουργήσει το Νηπιαγωγείο στα Πηγαϊδάκια.
 • Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για τη δεύτερη ξένη Γλώσσα κατά ομάδες σχολείων.
 • Να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα στα Ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και να καλυφθούν με ειδικότητες.
 • Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα Δημοτικό σχολείο, Νηπιαγωγείο, Τμήμα και Οργανικό κενό, να στηριχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αναμοριοδότηση των σχολείων του Ν. Ηρακλείου. Ο σχεδιασμός για την οργανικότητα των σχολείων να γίνεται με γνώμονα την αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό: 15 προς 1 για Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄τάξεις Δημοτικού & 20 προς 1 για τις υπόλοιπες τάξεις.

 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

 

Για το Δ.Σ.

                                                                

                               Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

 

                            Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                       Ιωάννης Μαθιουδάκης

 

Author: Γρηγόρης Γιαμαλάκης