Εγκύκλιοι

Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων

1:00 μμ | Εγκύκλιοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ            Μοίρες 31/1/2015              

             ΜΕΣΑΡΑΣ «Η ΦΑΙΣΤΟΣ»                              Αρ. Πρωτ.: 14

Πληροφ.: Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                   

τηλ.-φαξ: 2892022215                                             

Κιν. τηλ.: 6936679797                                Προς: Δ/νση Π.Ε Ν. Ηρακλείου

ggiamal@sch.gr                           Δημοτ. Επιτρ. Παιδείας Δήμων Φαιστού & Γόρτυνας               

                                                                                   Μ. Μ. Ε.

 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις του Συλλόγου μας για την οργανικότητα των Σχολείων»

            Μέσα στις μεταβολές για την οργανικότητα των Σχολείων που σχεδιάζονται, ο Σύλλογός μας έχει να σας προτείνει τα παρακάτω:

 • Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά σχολεία Αγίων Δέκα, στο 2ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου, στο Δημοτικό σχολείο Σίβα και γενικότερα σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βαγιονιάς από 4/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο (ήδη λειτουργεί ως 6/θέσιο).
 • Να επαναλειτουργήσουν από το 2015-16 τα Δημοτικά σχολεία Στερνών και Άνω Μουλίων.
 • Το 3/θέσιο Δημοτικό σχολείο Τσιφούτ – Καστελλίου να προαχθεί σε 4/θέσιο.
 • Το Δημοτικό σχολείο Βώρων από 5/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο και να ιδρυθούν οργανικές θέσεις εκπ/κων Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Γαλιάς να λειτουργήσει ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το Δημοτικό σχολείο Καπαριανών από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Μοιρών (Πόμπιας) από 4/θέσιο να προαχθεί σε 5/θέσιο.*Φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο Αποκατάστασης Πόμπιας.
 • Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Πόμπιας να λειτουργήσει από το επόμενο σχολικό έτος ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
 • Το 1ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 7/θέσιο να προαχθεί σε 9/θέσιο.
 • Το 3ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
 • Να ιδρυθεί 4ο Νηπιαγωγείο στο Τυμπάκι (στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης), για να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των νηπίων και των προνηπίων της περιοχής.
 • Να ιδρυθεί Νηπιαγωγείο στο Καμηλάρι.
 • Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για τη δεύτερη ξένη Γλώσσα κατά ομάδες σχολείων.
 • Να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα στα Ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και να καλυφθούν με ειδικότητες.
 • Να μην κλείσει κανένα Ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο ή Νηπιαγωγείο, να στηριχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αναμοριοδότηση των σχολείων του Ν. Ηρακλείου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Για το Δ.Σ.

 

             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

     Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                       Ιωάννης Μαθιουδάκης

 

Τακτική Γενική Συνέλευση

8:25 μμ | Εγκύκλιοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

               ΜΕΣΑΡΑΣ «Η ΦΑΙΣΤΟΣ»

     ΜΟΙΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                     Μοίρες  22-10-2014

Τηλ. – Fax : 2892022215                                            Αρ. Πρωτ.124

Κιν. τηλ.:    6936679797                                             

Πληροφ. : Γρηγόρης Γιαμαλάκης

ggiamal@sch.gr

                                                                                    Προς: Εκπαιδευτικούς Μεσαράς – Μέλη μας 

                                                                                                                                 M.M.E.

 

ΘΕΜΑ: «Τακτική Γενική Συνέλευση».

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 29-10-2014

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,17,18 & 19 του καταστατικού μας και ύστερα από τη με αριθμό 5/20-10-2014 απόφασή του, σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 (το απόγευμα) στο  Πολύκεντρο του Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Ενημέρωση αιρετών Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., των Αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και του προέδρου του Δ.Σ. για τις τρέχουσες αρνητικές εξελίξεις στην εκπ/ση (Μισθολόγιο, Αξιολόγηση, Παρατηρητήριο κ. ά.).
 • Παρουσίαση υποψηφίων αιρετών στις εκλογές ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ της 5ης Νοεμβρίου.
 • Εισήγηση της Δ.Ο.Ε. για το αγωνιστικό πλαίσιο του Κλάδου και το πρόγραμμα δράσης.
 • Συζήτηση και προτάσεις των μελών μας.

            Τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε είναι σοβαρά, η παρουσία όλων μας είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους νέους συνάδελφους. Αίτηση εγγραφής μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωμένη την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης ή στο ΦΑΞ: 2892031245 (Δημοτ. Σχ. Αγίων Δέκα). Τα γραφεία του συλλόγου μας βρίσκονται στην κεντρική πλατεία των Μοιρών.

Για το Δ.Σ.

 

             Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

     Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                                      Ιωάννης Μαθιουδάκης