Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς "ΦΑΙΣΤΟΣ" μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15 Μαΐου 2019, συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Γιαμαλάκης

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Καψαλάκης

Γεν. Γραμματέας: Τίτος Ζερβάκης

Ταμίας: Μαρία Μαυρουδή

Μέλη:

Γιάννης Δραϊνάκης - Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων          Φραγκίσκος Γιαννακάκης – Υπεύθυνος Πολιτιστικών & Εκδηλώσεων              Γεώργιος Καπελλάκης – Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων & Συντονισμού Αναπληρωτών Εκπ/κων